وظایف مشاور ریاست و نماینده امور بانوان دانشگاه

پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

-کمک به بالندگي و رشد فرهنگي زنان کارمند با در نظر گرفتن آداب و رسوم و باورهاي سنتي رايج در استان وارائه نظرات مشورتي به مقام مسئول.

-بررسی نیازها و مشکلات زنان کارمند و اقدام جهت رفع مشکلات آنان برای حفظ کیان خانواده ها

-انجام امور مشاوره در زمينه هاي ارتقاء منزلت اجتماعي زنان وتبيين جايگاه آنها درخانواده
-شرکت مستمر در جلسات استانداری جهت آگاهی از مسائل پیشرو و همچنین ارائه راه حل های ممکن
-انجام تمهيدات لازم در جهت برپايي گردهمائي ها وجلسات مطلوب با هدف ارتقاء سطح دانش وآگاهيهاي عمومي نسبت به حقوق زنان

-تعیین اولویت های تحقیقاتی و تدوین برنامه های عملیاتی تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت زنان بر پایه نیازها و اولویتهای منطقه ای

-حضور در جلسات هیئت رئیسه و عضویت در کمیته های رفاهی، فرهنگی و ...جهت مشارکت در تدوین سیاستهای مربوط به زنان و افزایش همکاریهای درون سازمانی

-گسترش خدمات آموزشی جهت کاهش آسیب های اجتماعی به کارکنان شاغل و خانواده آنها بر پایه نیازها و اولویت های منطقه ای

-بررسی مشکلات دانشجویان دختر دانشگاه و اقدام به رفع مشکلات در همکاری با مسئولین ذیربط و برقراری ارتباط و هماهنگی باتشکلهای دانشگاهی

-فعال نمودن سازمانهای غیر دولتی و خیریه ای جهت رفع و کمک به مسائل مرتبط با زنان و خانواده

-ارائه نقطه نظرات مشورتي به مسئولین و همکاران

 -برنامه ريزي به منظور استفاده از رسانه هاي گروهي، به منظور زدودن باورهاي غلط ناشي از سنتهاي عشيره اي و قومي و ايجاد تغيير نگرش نسبت به جايگاه ونقش زنان

-ديدار و نشست با گروههاي مختلف زنان در جهت تعامل وپيگيري مسائل ومشكلات مرتبط

- همكاري با سازمانها و ارگانهاي استان در خصوص برپايي همايش هاي تخصصي و دوره هاي منظم آموزشي به منظور ارتقاء سطح دانش و فرهنگ بانوان
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند