كلاس آموزش شنا ويژه همكاران محترم خانم (كاركنان و اعضاي هيات علمي)

 
کد خبر: 10586    1396/07/19

اداره كل تربيت بدني دانشگاه جهت كلاس آموزش شنا ويژه همكاران محترم خانم (كاركنان و اعضاي هيات علمي)  ثبت نام مي نمايد. جهت ثبت نام اوليه به اداره تربيت بدني مراجعه و يا با شماره تلفن 38290750 داخلي 106 خانم كرماني تماس حاصل فرمائيد. بديهي است كلاس در صورت به حد نصاب رسيدن برگزار مي شود.
زمان ثبت نام: 16مهرماه  الي 3 آبان ماه 1396  

هزينه ثبت نام: همكاران محترم و بستگان درجه1 آنها 1/000/000 ريال و براي ساير افراد بصورت آزاد 2/000/000 ريال مي باشد.  

زمان برگزاري كلاس: پنجشنبه ها ساعت 13-11/30
شروع كلاس آموزشي:  پنجشنبه  4 آبان ماه 1396 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند