معصومه ابتکار در دانشگاه شیراز

 
کد خبر: 10630    1396/07/29

معصومه ابتکار در دانشگاه شیراز در خصوص برابری زنان و مردان اینگونه گفت:

زنان و مردان را کنار هم ببینیم و فرصت های برابر برای آنها فراهم کنیم.  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند