ارتقای زنان و خانواده یکی از دغدغه های مهم و اساسی در جمهوری اسلامی است

 
کد خبر: 6395    1395/11/20

در ادامه نشست مشاورین امور زنان رؤسای دانشگاه های کشور با وزیر علوم، جناب آقای دکتر فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن با اهمیت خواندن به مسائل زنان به عنوان نیمی از خانواده بزرگ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حمایت اکید خود را از طرح های عملیاتی پیشنهادی و قوانین داخلی مربوط به زنان از سوی کلیه نمایندگان زنان شاغل دانشگاه ها را اعلام فرمودند. دکتر فرهادی اشاره کردند: ارتقای زنان و خانواده یکی از دغدغه های مهم و اساسی در جمهوری اسلامی است و وزارت علوم باید در این زمینه نقش اساسی داشته باشد. وی ادامه داد: حوزه مشاوره امور زنان در وزارت علوم ویژگی خاص دارد. گروه های هدف بیش از یک گروه ؛ اساتید، هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دختر هستند که باید برای این ها برنامه های خاص تدارک دیده شود. تشکیل مشاوره امور زنان در وزارت علوم به تازگی محقق شده تا بتوانیم مسائل و مشکلات دانشجویان و هیئت علمی زنان را در دانشگاه ها دنبال کنیم. وزیر علوم با انتقاد از کمبود عضو هیئت علمی زن در دانشگاه ها گفت: در مجموع 16 درصد از هیئت علمی دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند. با توجه به اینکه 2800 موسسه آموزش عالی داریم انتظار می رود که تعداد هیئت علمی زن افزایش پیدا کند. مشاوران امور زنان در دانشگاه ها بسترهای لازم را برای حضور اعضای هیئت علمی زنان در دانشگاه ها فراهم کنند.دکترفرهادی یادآور شد: موضوع پژوهش در حوزه زنان از نیازهای اساسی است که باید توسعه پیدا کند. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند